Pjesmice za bebe - ucilicaučilica
                                                                

                                                                                                                                          Pitch & Potch Pitch&Potch
   

IMENA ZA DJEVOJČICE


Adela - /njem. zdrava/
Agata - /grè. Agathe - dobra, čestita/
Albina - Alba
Alka - /grč. Alke - jakost, sila/
Alemka , Alenka, Alisa, Alka /tur. Alem - dragi kamen, izvor/
Alma - /lat. Alma - plodna, mila hraniteljica/
Amalija /njem. izvedenica od Amalberga, Amalberta, u osnovi amal - rad, djelo/
Ana - Anči, Ančica, Nera, Anesa, Aneta, Nesa, Ani, Anja, Nuša, Jana, Nana; /lat. Anna, grč. Hanna - heb. Hanna(h) = milost)
Anastazija - Ana, Anica, Anka, Asija, Asja, Naja, Nana, Natka, Stana, Staša, Tasa /grč. Anastasia - ona koja je uskrsnula (anastasis = uskrsnuće, podizanje)/
Anđela - Ana, Anči, Ančica, Anka, Anđa, Anđelika, Anđelina, Ðina, Nuša, Anja, Ela, Eli, Ješa /grč. Angelos - glasnik, vjesnik/
Anamarija - /složenica od Ana i Marija/
Andrea - Andreja, Ana, Ančica, Anka, Andina, Deja, Dejica /grč. Andreas - koji je hrabar/
Andrijana - Ada, Adina, Ana, Anèi, Anica, Anka, Andi, Andrina, Anja /Adriana prema Andrija, grč. Andreas - koji je hrabar (od andreios - hrabar, muževan)/
Antonija - Anči, Ančica, Anta, Antela, Tina, Tončeka, Tončica, Tončika, Nina, Ninka, Ita, Tonija /od Anton, lat. Antonius - naziv rimskog plemena/

Barbara - Bara, Barek, Barica, Ina, Inka, Rina /grč. tuđa, inozemna/
Beata - /lat. Beata - blažena, sretna/
Bela - /mađ. skraćenica za Belimir, Belislav; u osnovi pridjev bijel-a/
Biserka - /ar. bisr, busr – biser/
Blaženka - Blaža, Blanka /od pridjeva blažen/
Božena, Božidarka, Boža - /iz korijena bož-ja/
Borislava - /od Borislav, aorist bori, boriti se i slav-a/
Borka - /od pridjeva boriti se/
Bosiljka - /od imenice bosilje, biljka/
Branimira - Branka, Brankica, Micika, Mika, Mikana, Mila, Milica, Milka, Mima, Mimica, Mina, Minka, Mira, Mirka, Rajna /imperativ - brani, braniti i mir/
Brigita - /njem. Brigitte od ir. Brighid - ona koja je snažna (od brigh - snaga, jakost, sila/

Cvijeta - Cvita /od imenice cvijet/

Dagmar - Dada, Mare, Marica /njem. Dagomar - slavan dan/
Dalija - /grč. mladica/
Dalibora - Borka, Borna, Dada, Dara, Darica, Darka, Daliborka /češ. Dalibor - koji se (na)daleko bori/
Damjana - Damjanka /grč. onaj koji kroti/
Danijela - Danka, Nuša, Ela, Jela, Jelica, Lela, Nela /grč. Daniel od heb. Dani'el - Bog je (moj) sudac/
Darija - /lat. Darius od grè. Dareios - držeći bogatstvo/
Darina - Darinka, Davorka, Dada, Danica, Dara, Ina, Inka /od imenice dar/
Deja - Dea, Deica /grč. Adreas - hrabar/
Dijana - /lat. boginja mjeseca i lova/
Divna - Ina, Inka, Vinka /lat. Divina - božanska, božanstvena/
Donata - Dona, Donka /lat. Donata - darovita/
Dora - /grč. doron - dar/
Doroteja - Dora, Dorana, Dorica, Teja, Tea /grč. Dorotea - ona koja je božji dar/
Dobrila - /od imenica dobra/
Dragica - Draga /od pridjeva drag/
Draženka - Dražena /od pridjeva drag+jen/
Dubravka - /od imenice dubrava/
Dunja - /grč. kydonia – dunja/

Ðurđa - Đurđica /grč. Georgios - onaj koji obrađuje zemlju/

Edita - /eng. Edith - sretna u ratu/
Elena - Ela, Elka, Lena /od Helena/
Elvira
Ekatarina - /grč. koja je čista/
Ema - /njem. Emma, skraćenica od Emengard, Emenhild (irmin - velik, sveobuhvatan)/
Ena - /izvedenica od Enija /tal. Ennio, lat. Ennius/
Emilija - Emelija, Emilijana /lat. obožavana/
Erika - /prema muškom imenu Erik, njem. Erich - slavan vladar/
Eva - Evelin, Evica /lat. Eva od heb. Hawwa(h) - živo biće; ona koja daje život/

Filipa - Filipina /grč. koji voli konje/
Flora - Florijana, Lora /boginja cvijeća u rimskoj mitologiji; cvjetna/

Gabrijela - Ela, Jela, Lela /heb. Gabri'el - božji čovjek/
Gita - /grč.biser/
Goranka - Gorana /od Gorana, od imenice gora, šuma, planina/
Gordana - Goga /grč. Gordianos - gordijski/
Grozdana - /od imenice grozd/
Greta

Hana - /grč. Hanna hebr. Hanna(h) - milost/
Helena - /grč. - sjaj, blistavost/
Hrvojka - /izvedenica od Hrvat/

Ira - /heb. - pozorna, oprezna, budna/
Ina - Inka /grč. tuđa, inozemna/
Ida
Iris - /od cvijeta iris/
Iskra - /od imenice iskra/
Ines - /vatra/
Irena - /grč. Eirene - mir/
Irma - /njem. skraćenica od Irmgard, Irmhild, u osnovi irmin - velik, sveobuhvatan/
Iva - /biljka iva/
Ivana - Ivančica, Ivanka, Kika, Ina, Inka, Inga, Inge, Inja, Ita, Iva, Ivica, Ivna, Ivona, Nana, Vana /grč. Iochannes - heb. Johanan - Bog je milostiv/

Jadranka - /lat. Adrianus, Hadrianus - adrijski, hadrijski, izvedenica od Adria (grad u sjevernoj Italiji)/
Jaga - Jagica /skraćenica od Agata/

Jana - Janica, Janja /grč. Hanna hebr. Hanna(h) - milost/
Jagoda - /imenica jagoda/
Jasenka - /od imenice jasen/
Jasna - /od imenice jasna, čista/
Javorka - /od imenice javor, drvo/
Jesenka - /od osnove jesen/
Jelena - /od imenice jelen/
Jela - Jelica /heb. Daniel - Bog je (moj) sudac/
Jasmina - Jasminka, Ina, Jasna, Mina, Nina /od perz. Yasemin - skrobotovina, jasmin/
Josipa - /heb. Josef - Bog je povećao/


Karmela - /lat. Carmelus, hebr. Karmel - naziv brda u Palestini/
Katarina - Ina, Kata, Kate, Katica, Katija, Tija, Tijana, Katina, Tina, Nina /grč. Aikaterina - ona koja je čista/
Klara - Klarisa
Kristina - /grč. Christine - Kristova/
Korana - Kora, Kori

Lovorka - Laura Lara, Lola /lat. laurus - lovor, vijenac
Leda - /grč. Lede - veoma lijepa žena/
Leonida - Lea, Leona /grč. Leonidas - lavlji izgled/
Lidija - /grč. Lydia - pokrajina u Maloj Aziji/

Ljerka - /grč. naziv za biljku ljiljan/
Ljiljana - /lat. lilium - lijer, ljiljan/
Ljubica - /imenica ljubica/
Lucija - /lat. - ona koja svijetli/

Magdalena - Alenka, Lela, Lena, Magda, Maja, Maša, Manda /grč. Magdalene - žena iz Magdale, Magdalka, grada u Galileji/
Maja - /lat. Maia - božica prirasta i plodova u rimskoj mitologiji/
Marija - Maja, Majda, Mara, Mare, Marena, Marica, Marta, Maša, Mica, Micika, Mina, Rija /grč. koja je kao koplje/
Marijana - Jana, Janica, Janka, Maca, Maja, Mara, Mare, Rina /složenica od Marija i Ana/
Marina - Ina, Maja, Mara, Mare, Marica, Maša, Mika, Mikana, Mina /lat. - morska/
Marta - Maja, Mara, Mare, Marica, Maša /grč. Martha - gospodarica, gospođa/
Martina - Maja, Mara, Mare, Maša, Nana, Tina /lat. prema Martinus - Marsov, marsovski, izvedenica od Mars - bog rata/
Miranda - /lat. divna, čudnovata/
Mirna - /pridjev mirna/
Monika - /grč. monake - redovnica/

Nada - /imenica - nada/
Nadalina - Natalija, Nataša /od lat. Natalina, prema Natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje/
Narcisa - /od muškog imena mitološkog lika Narcis; od imenice narcisa/
Nedjeljka - Neda, Nela, Nena /od imenice nedjelja/
Nevena - Nela, Neli, Nena, Neva, Nevenka /biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti/
Nera - /grč. crna, tamna/
Nives /vatra/
Nora - /skraćenica od Eleonora; od norma - pravilo, mjerilo/

Olga - Olja, Olgica, Olivera /rus. zdrava/
Ozrenka - /od starog glagola ozreti se - pogledati/

Paula - Paulina, Pava, Pave, Pavica, Inka, Ina /lat. Paullinus - malen-a/
Petra /grč. Petros - kamen, hrid/

Radojka - /od daje radost/
Ratka
Renata - /lat. - koja je ponovo rođena, preporođena/
Romana - Romina /lat. Rimljanka/
Rija - Ria /lat. ona koja je jaka/
Rina - /grč- tuđa, inozemna/
Rosa - /od imenice rosa/
Rosana - /složenica od rosa - ruža i Ana/
Ruža - Ružica, Roža, Roza /imenica ruža/

Sanja - /od korijena sanjati/
Sara
Sabina
Sandra - Aleksandra, Sanda /grč. zaštitnik ljudi/
Silvija - Silva, Silvana /lat. - šuma, gora/
Slavica - /od imenice slava/
Smilja - Smiljka, Smiljana / prema nazivu biljke smilje/
Snježana - /od glagola snježiti/
Spomenka - /od osnove spomen/
Srebrenka - /od imenice srebro/
Sunčica - Sunčana /od imenice sunce/
Suzana - /od imenice suze/
Svjetlana - /od imenice svjetlo/

Tamara - Tami /hebr. Palma/
Tatjana
Tea - Teja /grč. boginja/
Tereza - /grč. therasia - naziv dvaju otoka, smatra se kako naziv potječe od glagola therao - loviti ili od therizo - ljetovati, sjediti na suncu, kositi/
Tihana - Tiha, Tija /od osnove tiha/
Tina - Tona, Tonka, Tončica, Tončika /lat. Antonius - naziv rimskog plemena/
Tomislava - /od starog imperativa tomi, tomiti - mučiti, zlostavljati i imenice slava/

Una

Valentina - /lat. - ona koja je zdrava/
Valerija - Vali, Valera, Vala, Rija /lat. - ona koja je jaka/
Vedrana - /od korijena vedriti/
Velimira - Mila, Milka, Mima, Mina, Mira, Mirka, Vela, Velana, Velina, Vera, Verica /od pridjeva veli, tj. velik, i mir/
Veronika - /grč.-Mak. Berenike - ona koja je nositeljicom pobjede/
Vesna - /staroslavenska božica proljeća/
Veselka - Vesela /od imenice vesela/
Vinka - /lat. Divina – božanska/
Vitomira
Vjekoslava - /od muškog imena Vjeko; od imenice vijek i slava/
Vjera - /imenica vjera/
Višnja - /imenica višnja/
Vladimira - /od starog imperativa vladi, vlasti - vladati i mir/
Vlasta - Vlatka /od osnove vladati/

Zagorka - /etnik Zagorka/
Zdenka - /od trpnog pridjeva zden, zdeti - činiti, raditi/
Zdeslava - /prema Zdeslav, praslavenski - onaj koji je nadobudan, željan slave/
Zdravka - / od imenice zdrava/
Zlata - Zlatica, Zlatka, Zlatana - /od imenice zlato/
Zora - Zorica, Zorka, Zorana /imenica zora/
Zvjezdana - /od imenice zvijezde/

Željka - Željana /od osnove želja/